GMINA KSIĄŻ WIELKI

Wzór wniosku     Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien zbierać faktury VAT. Te faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. wraz z wypełnionym wnioskiem, oświadczeniem i zestawieniem-  należy złożyć do Wójta Gminy w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Odpowiednie druki (wniosku, oświadczenia i zestawienia) są dostępne na Dzienniku Podawczym UG, u Sołtysa danej wsi lub można je pobrać z linków podanych poniżej (tam także znajdziemy przykładowo wypełniony komplet dokumentów).

     Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * liczba ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła. Pieniądze zostaną przelane na rachunek bankowy podany we wniosku w dniach 1-30 października 2020 roku.

     W przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Jeżeli taki dokument  był dołączony w I terminie nie dołączamy go do wniosku w II terminie.

     W razie pytań proszę dzwonić na nr tel. 41-383 80 02 – Referat Podatkowy.

Wzór wniosku
Oświadczenie
Zestawienie
Przykładowy wniosek wraz z oświadczeniem i zestawieniem

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.