Kielecka firma Bionar wygrała przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków w Książu Wielkim oraz przepompowni wody w Antolce. Zgodnie z kosztorysem, za realizację tych dwóch zadań gmina zapłaci wykonawcy około 800 tysięcy zł.

 K-oczyszKW

Modernizacja będzie polegała na wymianie podstawowych urządzeń, zwłaszcza pomp i aparatury sterującej. Dlatego jej koszt jest znaczny. Jak podkreśla wójt Marek Szopa, dobrze się stało, iż przetarg wygrał akurat ten wykonawca. To bowiem sprawdzony partner gminy, który konserwował urządzenia w naszej oczyszczalni.

 

Red.