Posiedzenie trzech komisji Rady Gminy     Radni z trzech komisji problemowych (bezpieczeństwa i ochrony środowiska, oświaty i zdrowia oraz skarg i wniosków) debatowali na wspólnym posiedzeniu, zwołanym przed wyznaczoną na 4 grudnia sesją. Omawiano projekty uchwał dotyczących głównie spraw podatkowych oraz planowanego na rok 2020 budżetu Gminy. Już informowaliśmy relacjonując obrady komisji budżetowej, że ma on być rekordowy zarówno pod względem wysokości (35 mln zł), jak i pod względem wydatków na inwestycje (12 mln zł). Te ambitne zamiary komplikują jednak coraz wyższe obciążenia finansowe naszego samorządu wynikające z wprowadzonej tzw. reformy oświatowej, a także ze zmniejszenia rządowych dotacji i wzrostu cen zwłaszcza za energię elektryczną oraz odbiór odpadów komunalnych.

     Obcinanie przez rząd PiS dotacji samorządom, więc i naszej Gminie, nie idzie bynajmniej w parze ze zmniejszeniem nakładanych obowiązków. Przykładowo, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obsługują wielomilionowy fundusz Pomocy Rodzinie wymagający przeprowadzania coraz większej liczby procedur urzędowych. Jednakże na rok 2020 drastycznie obniżono wynagrodzenie za te skomplikowane czynności z 1,5 proc. rozdzielanych rodzinom pieniędzy do 0,8 proc. Oznacza to, że znacznie więcej dołożymy ze swojego budżetu do realizacji przez GOPS zadań państwowych.

Posiedzenie trzech komisji Rady Gminy     - Z naszych podatków dopłacimy także ponad pół miliona złotych więcej niż w roku bieżącym do wprowadzonych zmian w oświacie, które jak zapowiadali ich autorzy miały samorządy podobno nic nie kosztować – poinformował wójt Marek Szopa. Jak dodał, jest to kwestia nie tylko podwyżek dla nauczycieli ale przede wszystkim konsekwencja wzrostu kosztów osobowych wynikających z likwidacji gimnazjów, co spowodowało lawinę koniecznych ruchów kadrowych.

     Radni wraz z Wójtem mają zatem nad czym debatować, by bez podwyższania mieszkańcom podatków (zwłaszcza podatku rolnego) nadal utrzymywać dotychczasowe, wysokie tempo rozwoju naszej Gminy. Jak sobie z tym poradzą zobaczymy po uchwałach podjętych na dwóch ostatnich sesjach w tym roku, które odbędą się w grudniu.

Red.