Złote gody 2019

     Złote gody, czyli Jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego obchodziło w tym roku czternaście par w naszej Gminie, co Prezydent RP uhonorował przyznanymi im na tę okoliczność medalami. Niestety podobnych medali, ale już wyższego stopnia, nie otrzymują pary obchodzące Jubileusz 60 lat wspólnego pożycia zwany godami diamentowymi. A tych jest w tym roku sześć.

Złote gody 2019Złote gody 2019     Na uroczystości zorganizowanej w miniony piątek dla wszystkich Jubilatów wręczono im zatem odznaczenia oraz ufundowane przez Gminę prezenty. Na pierwszym zdjęciu medal przypina wójt Marek Szopa, a upominki oraz dyplomy przekazuje przewodniczący RG Henryk Huma wraz z Anną Gniewek z UG, która przygotowała uroczystość od strony organizacyjnej. Na zdjęciu drugim widzimy Albina Zelaźkiewicza wygłaszającego podziękowanie w imieniu odznaczonych.

Złote gody 2019Złote gody 2019     Przed toastem za pomyślność, wójt Marek Szopa złożył Jubilatom serdeczne gratulacje i życzył dalszych długich lat wspólnego pożycia małżeńskiego oraz dobrego zdrowia. W chóralnym odśpiewaniu tradycyjnych „Stu lat” pomagały panie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Książu Wielkim, którym akompaniował na akordeonie Wiesław Kopeć. To także one zadbały o artystyczną oraz gastronomiczną stronę tego jubileuszowego spotkania, przygotowując dekorację Remizy, a przede wszystkim suto zastawione słodkimi wypiekami stoły.

Złote gody 2019Złote gody 2019     Na zajmująco ułożony program artystyczny złożyły się pieśni, deklamacje i krótkie, żartobliwe skecze. Zaśpiewano kilka znanych szlagierów z tym „Serca dwa, serduszka małe dwa” na czele. Najbardziej wzruszająco zabrzmiał wykonany solo przez Zdzisławę Nakonieczną utwór „Wielka miłość”. Na koniec występu, w imieniu zespołu pogratulowała zaproszonym parom prezeska KGW Barbara Zyguła.

     Poniżej zamieszczamy spis par obchodzących w roku 2019 złote i diamentowe gody.

Złote gody 2019

ZŁOTE GODY:
Ewa i Franciszek Baranowie, Marianna i Witold Bednarscy, Teresa i Edward Ciekałowie, Eugenia i Lucjan Gołębiowie, Maria i Janusz Grabowscy, Stanisława i Kazimierz Grzywnowie, Józefa i Edward Krzelowscy, Krystyna i Jan Kuca, Barbara i Zygmunt Oczkowiczowie, Barbara i Wiesław Paterkowie, Jadwiga i Hieronim Skalbmierscy, Barbara i Marek Szafrańscy, Mirosława i Krzysztof Szostakowie, Wanda i Albin Żelaśkiewiczowie

DIAMENTOWE GODY:
Marianna i Józef Ciastoniowie, Marianna i Włodzimierz Jagiełkowie, Otolia i Marian Kowalscy, Genowefa i Alfred Krochmalowie, Halina i Józef Maślągowie, Irena i Józef Musiałowie.

Red.