GMINA KSIĄŻ WIELKI

Posiedzenie komisji budżetowej     Komisja budżetowa Rady Gminy na posiedzeniu w czwartek, 7 listopada, przedyskutowała projekt budżetu Gminy Książ Wielki, jaki przedstawił wójt Marek Szopa wspólnie ze skarbnikiem Teresą Kmerą. Przyszłoroczny budżet miałby się zamknąć kwotą aż 35 mln zł, z czego ponad jedną trzecią zaproponowano przeznaczyć na inwestycje. Dyskusja trwała ponad dwie godziny, bo przecież po ostatnich zmianach w oświacie trzeba teraz z naszych pieniędzy wydać na nią jeszcze więcej (o kolejny milion zł). A to oznacza, iż komuś należy ująć lub z czegoś zrezygnować. Na zdjęciu widać jak gorąco dyskutowano. Siedzą kolejno: skarbnik Teresa Kmera, radni Marek Gajos i Krystian Grela, przewodniczący RG Henryk Huma, wiceprzewodnicząca RG Jagoda Spicha, przewodniczący kom. budżetowej Grzegorz Ptak oraz wójt Marek Szopa.

     Z zastrzeżeniem, że to dopiero projekt budżetu i zanim zatwierdzą go radni może się w nim jeszcze coś zmienić, podajemy wykaz ważniejszych inwestycji do zrealizowania w roku 2020. Na pierwszym miejscu zamieszczamy wartość zadania.
4,95 mln zł – Instalacja na domach mieszkańców ogniw fotowoltaicznych i kolektorów ciepła (2,95 mln zł) oraz poprawa gospodarki wodno-ściekowej, w tym remont oczyszczalni w Książu Wielkim i montaż oczyszczalni przydomowych (2 mln zł).
3,85 mln zł - Kontynuacja zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i społecznej Książa Wielkiego” obejmująca dokończenie przebudowy obiektów po szkole w Rzędowicach (na siedzibę Warsztatów Terapii Zajęciowej i Dzienny Dom Pomocy), termomodernizację budynku mieszkalnego przy ul. Podzamcze oraz rozbudowę Urzędu Gminy o salę narad.
2,35 mln zł – Dopłaty do inwestycji na drogach powiatowych: budowy obwodnicy Książa Wielkiego i Wielkiej Wsi, modernizacji drogi z Przybysławic przez Rzędowice i Mianocice do Książa Wielkiego oraz remont drogi w Konaszówce i odcinka Boczkowice – Książ Mały.
0,91 mln zł – Przebudowa ulicy Łaskiego (przy cmentarzu) i ul. Poniatowskiego w Książu Wielkim.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.