GMINA KSIĄŻ WIELKI

Posiedzenia komisji RG     Przed zaplanowaną na piątek (10 maja) sesją Rady Gminy Książ Wielki, obradowały komisje problemowe. Najpierw budżetowa gdyż najważniejsze projekty uchwał dotyczą spraw finansowych. Jej członkowie zaaprobowali wniosek Wójta by wobec zapowiedzianych zmian prawnych w kwestii emisji obligacji komunalnych (wprowadzona obsługa przez biura maklerskie zamiast jak dotychczas – banki, będzie droższa) wykorzystać całą ich pulę teraz. – Wykorzystać, to znaczy wprowadzić obligacje do budżetu, a nie zaraz je wydać bo z tych pieniędzy pokryjemy dopiero inwestycje planowane na rok 2020 i 2021 – wyjaśniał Marek Szopa radnym z komisji zdrowia oraz komisji bezpieczeństwa, jakie spotkały się na wspólnym posiedzeniu w miniony wtorek (zdjęcie).

Posiedzenia komisji RG     Jak poinformowała skarbnik Teresa Kmera, po emisji całej puli obligacji zadłużenie Gminy wyniesie łącznie 11 mln zł, co stanowi 33 proc. wysokości rocznego budżetu sięgającego ponad 30 mln zł. Tymczasem próg granicznego zadłużenia to 60 proc., zatem nasze zobowiązania finansowe pozostaną na bezpiecznym poziomie. Wójt Marek Szopa dodał tu, iż musimy teraz przede wszystkim prowadzić inwestycje przygotowujące infrastrukturę Gminy do uruchomienia strefy przemysłowej przy węźle „Książ” na trasie szybkiego ruchu S7. Jej coraz bardziej realne uruchomienie zapewni bowiem znaczne wpływy z podatków (co pozwoli m.in. na sprawniejszą spłatę zadłużenia) od funkcjonujących tam  firm, które już zabiegają o nabycie wolnych terenów. Ostateczną decyzję w sprawie emisji całości obligacji już teraz, radni podejmą w piątek.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.