GMINA KSIĄŻ WIELKI

Uczniowie ZS-P na "Białej szkole"     Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Książu Wielkim uczestniczyli w „Białej Szkole” w Porąbce. Opiekunami 27-osobowej grupy byli: Mariusz Szumerowski oraz Ewa Łebek i Ewa Polanowska. W pierwszym dniu pobytu młodzież udała się na spacer po Beskidzie Małym. Następnego dnia wszyscy uczestnicy w świetnych humorach zebrali się w świetlicy, gdzie omówiono zasady zachowania się na stoku oraz przypomniano regulamin bezpiecznego korzystania z kolejki i z wyciągu. Część dzieci, która na nartach jeździła po raz pierwszy, znalazła się pod opieką instruktora, a reszta grupy pod czujnym okiem doświadczonych opiekunów doskonaliła technikę jazdy.

Uczniowie ZS-P na "Białej szkole"     Wieczorem uczniowie bawili się podczas Turnieju Gier i Zabaw. Kolejnego dnia również nie zabrakło szusowania na nartach. Po kolacji odbyła się pogadanka na temat prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia, mająca na celu uwrażliwienie i poprawę świadomości na temat różnych aspektów zdrowia i bezpieczeństwa. Kolejnego dnia uczniowie poznawali różne formy aktywności prozdrowotnej, ekologicznej i regionalnej. Zwrócono im uwagę na odpowiednie zagospodarowanie czasu wolnego oraz uświadomiono o szkodliwości działania środków odurzających – alkoholu i nikotyny, a zwłaszcza tzw. dopalaczy. Po zakończonym wykładzie zorganizowana została dyskoteka, podczas której młodzież miała okazję integrować się z uczniami innych szkół.

Uczniowie ZS-P na "Białej szkole"     W czwartek po śniadaniu ruszono na kolejne czterogodzinne szusowanie. Natomiast wieczorem uczniowie brali udział w zajęciach teatralnych, przedstawiając własną interpretację wiersza jaki wylosowali wraz z doborem odpowiednich kostiumów. W piątek miał miejsce kolejny wyjazd na górę Żar. Narciarze wraz z opiekunami szusowali w grupach po stoku liczącym 1.600 metrów długości. Po powrocie do ośrodka zorganizowano ciekawe zajęcia z survivalu. Młodzież tego wieczoru miała też możliwość zrobienia własnoręcznie mydeł. Wieczorem nie zabrakło dyskoteki.

Uczniowie ZS-P na "Białej szkole"     Po zakończonym „białym szaleństwie” część uczniów zdała sprzęt narciarski i udaliśmy się z całą grupą do autokaru. Czas szybko minął i niechętnie opuszczano malowniczą, pełną atrakcji miejscowość. Mamy nadzieję, że wyjazd na „Białą Szkołę” wszyscy będą miło wspominać i za rok znów tam wrócimy. Dziękujemy Rodzicom oraz Dyrekcji Szkoły, dzięki którym był możliwy wyjazd. Pragniemy również podziękować w imieniu całej grupy Markowi Szopie – wójtowi Gminy Książ Wielki za dofinansowanie naszego pobytu.

M.Sz.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się