GMINA KSIĄŻ WIELKI

Posiedzenie zarządu gminnego związku OSP     Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Książu Wielkim spotkał się na posiedzeniu we wtorek (8 stycznia) by podsumować miniony rok oraz nakreślić najważniejsze zamierzenia na przyszłość. Jak poinformował prezes zarządu wójt Marek Szopa, 100 tys. zł rocznie to minimalna kwota jaką należy przeznaczyć z budżetu Gminy na utrzymanie w gotowości naszych dziesięciu drużyn strażackich. Dzięki jednomyślnej aprobacie radnych na ten ważny cel kieruje się znacznie więcej środków; przykładowo 360 tys. zł w roku 2018. Ze te pieniądze wykonano m.in. pierwszą część remontu remizy w Głogowianach-Starej Wsi (156 tys. zł) oraz sfinansowano wkład własny do zakupu samochodu dla OSP w Książu Małym (106 tys. zł).

     Najważniejsze zadania w roku 2019 to dokończenie remontu remizy w Głogowianach-Starej Wsi, wyposażenie lokalu OSP w Trzonowie, pomoc finansowa przy budowie garażu dla nowego wozu OSP w Książu Małym oraz przy modernizacji bramy wjazdowej do garażu OSP w Moczydle. Pilny jest także zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Łazach i podjęcie działań na rzecz przebudowy miejscowej remizy.

Posiedzenie zarządu gminnego związku OSP     - Współdziałanie samorządu Gminy Książ Wielki z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej jest nie tylko znakomite, ale wręcz wzorcowe – stwierdził uczestniczący w posiedzeniu prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Miechowie – Adam Domagała. I podziękował za współpracę wójtowi Markowi Szopie oraz strażakom ochotnikom. W dyskusji rozmawiano nie tylko o sprzęcie przeciwpożarowym. Jak podkreślił komendant związku gminnego OSP Kazimierz Kamiński, coraz ważniejszą rolę odgrywa współpraca jednostek OSP z miejscowymi Kołami Gospodyń Wiejskich. Bo wówczas pozytywna aktywność mieszkańców takich wsi ulega zwielokrotnieniu. Na zdjęciu obok widzimy wójta Marka Szopę, komendanta Kazimierza Kamińskiego i prezesa Adama Domagałę.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się