GMINA KSIĄŻ WIELKI

III Sesja Rady Gminy     Na piątkowej sesji (28 grudnia) radni zgodnie poparli przedstawiony przez wójta Marka Szopę projekt budżetu Gminy Książ Wielki na rok 2019. To jednomyślne 14 głosów „za” (nieobecny i usprawiedliwiony był radny Dariusz Książek) oddano także na wszystkie pozostałe uchwały tzw. okołobudżetowe. Planowane dochody mają wynieść ostatecznie 27,386 mln zł natomiast planowane wydatki 27,975 mln zł. Deficyt w wysokości 589 tys. zł pokryje pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz przychody z emisji obligacji komunalnych. Na inwestycje (czyli wydatki majątkowe) przeznaczono 9,367 mln zł co stanowi trzecią część budżetu na rok 2019.

III Sesja Rady Gminy     Dwie najważniejsze inwestycje to udział Gminy w budowie obwodnicy Książa Wielkiego (drogi powiatowej nr 1217K: Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło) oraz kontynuacja zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i społecznej Książa Wielkiego”, które przewiduje na rok 2019 m. in. przebudowę szkoły w Rzędowicach na Warsztaty Terapii Zajęciowej i Dzienny Dom Seniora. Jako trzecią w hierarchii ważności Marek Szopa wymienił instalację ogniw fotowoltaicznych na domach mieszkańców. I zastrzegł, iż realizacja dwóch kolejnych dużych zadań (termomodernizacja SP w Książu Małym oraz budowa świetlicy w Mianocicach) będzie zależała od tego w jakiej wysokości zostaną rozstrzygnięte przetargi na ich wykonanie. Jeśli bowiem się okaże, iż dla pokrycia kosztów wkład własny Gminy ma być znacznie większy (przekraczając nawet kwotę uzyskanej dotacji unijnej), to naszego budżetu nie będzie na to stać. Tabelę z wykazem planowanych wydatków majątkowych zamieszczamy pod tekstem.

III Sesja Rady Gminy     Na zakończenie sesji wystąpił radny powiatowy Rafał Pawlik, mieszkaniec naszej Gminy i członek Zarządu Powiatu Miechowskiego. Poinformował o ujawnionych przez nowe władze dodatkowych zadłużeniach Starostwa. To aż 5,2 mln zł jakie należy zwrócić do skarbu państwa za błędnie pobieraną w ciągu kilku lat subwencję oświatową przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zagorzycach. Ponadto pod znakiem zapytania stoi 2,5 mln zł, które być może także trzeba będzie oddać z powodu niezrealizowania dodatkowych programów edukacyjnych (kursów zawodowych) w miechowskich szkołach ponadgimnazjalnych.

Red.

III Sesja Rady GminyIII Sesja Rady Gminy

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się