GMINA KSIĄŻ WIELKI

Pierwsza sesja RG - zapowiedź     Jak postanowił Komisarz Wyborczy, pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Książ Wielki odbędzie się 22 listopada (czwartek) o godz. 10 w Zaryszynie. W tej samej świetlicy wiejskiej, w której spotkali się 9 listopada na ostatniej sesji radni zakończonej kadencji 2014-2018. Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, ich następcy w kadencji 2018-2023 najpierw złożą ślubowanie, a potem wybiorą spomiędzy siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Gminy. Dopiero wtedy ślubowanie złoży wójt Marek Szopa.

Pierwsza sesja RG - zapowiedź     Do czasu wyboru przewodniczącego RG pierwszą sesję poprowadzi radny senior, którym jest Zdzisław Ptak (na zdjęciu siedzi z lewej strony obok Henryka Humy). Warto tu przypomnieć rotę ślubowania radnych: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Mogą dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.

     Zgodnie z interpretacją prawną, poprzez złożenie ślubowania radny zobowiązuje się wobec wyborców do pracy dla dobra i pomyślności swojej gminy, do postępowania zawsze zgodnie z prawem, do kierowania się w swoich działaniach interesami gminy i jej mieszkańców, do reprezentowania swoich wyborów oraz troski o ich sprawy. Ponadto zobowiązuje się nie szczędzić sił ani czasu dla wykonywania tych obowiązków.

     Natomiast Wójt składając ślubowanie przed Radą Gminy osobiście wypowiada całą jego rotę, która brzmi: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Po jej wypowiedzeniu także może dodać zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”. Z tym, iż poza wymiarem religijnym lub politycznym nie ma ono – podobnie jak w przypadku radnych – żadnego znaczenia prawnego.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się