GMINA KSIĄŻ WIELKI

Posiedzenie komisji RG     Kadencja obecnej Rady Gminy w Książu Wielkim upływa 16 listopada. Na swojej ostatniej sesji, którą zaplanowano na 9 listopada, mają być jeszcze uchwalone korekty w Statucie Gminy. Konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany „Ustawy o samorządzie terytorialnym”. W myśl nowych przepisów każde głosowanie musi być imienne, zatem radni kadencji 2018-2023 będą przy podejmowaniu uchwał wywoływani kolejno przez przewodniczącego by głośno oświadczyć czy są za, czy przeciw, czy się wstrzymują. O zmianach tych dyskutowano podczas połączonego posiedzenia dwóch komisji: bezpieczeństwa oraz oświaty, jakie odbyło się w miniony piątek (na zdjęciu).

Posiedzenie komisji RG     Jak wyjaśniał wójt Marek Szopa, można wprawdzie zakupić odpowiednie urządzenia elektroniczne upraszczające proces imiennego głosowania gdyż wtedy każdy radny naciska tylko odpowiedni guzik przydzielonego pilota (jak w Sejmie), a komputer wszystko zlicza i pokazuje wyniki na ekranie. Taka instalacja kosztuje jednak niemało. Ponadto sesje Rady Gminy mają być teraz rejestrowane przez kamery i transmitowane w Internecie oraz zapisywane. Dlatego lepiej całą tę niezbędną aparaturę zainstalować dopiero w nowej sali konferencyjnej, jaką planuje się wybudować przy Urzędzie Gminy. Wtedy jej koszty pokryje nie nasz budżet ale uzyskane fundusze zewnętrzne.

     Co jeszcze czeka radnych nowej kadencji prócz głosowania imiennego? Otóż wszelkie interpelacje będą składać wyłącznie na piśmie i na piśmie otrzymają na nie odpowiedź. Ustnie mogą się wypowiadać w sprawach nie dotyczących przedmiotu obrad jedynie w tzw. wolnych wnioskach. Ponadto każdy radny ma teraz obowiązek przynajmniej dwa razy w roku spotkać się ze swoimi wyborcami, a przynajmniej raz na kwartał umożliwić im spotkanie indywidualne w ramach wyznaczonych godzin przyjęć.

     Dla lepszego kontaktu radnych z wyborcami powoła się także dodatkową komisję – skarg, wniosków i petycji, która będzie rozpatrywała wszelkie sprawy zgłaszane przez mieszkańców do Rady Gminy, w tym skargi na Wójta. A sam Wójt ma teraz składać raz w roku wyczerpujący raport o stanie Gminy zamiast dotychczasowego sprawozdania z wykonania budżetu.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się