Komisja budżetu     W środę (31.10.) na ostatnim posiedzeniu spotkali się członkowie komisji budżetowej Rady Gminy kończącej się kadencji. Jej przewodniczący Jarosław Sudański podziękował wszystkim za współpracę. A pracować było przy czym, bo w ostatnich czterech latach nasz budżet zwiększał się systematycznie, osiągając aż 30 mln zł w roku bieżącym. To „zwiększanie” stanowiło efekt wielu starań o pozyskanie funduszy zewnętrznych, co wymagało dyspozycyjności i odpowiedzialności ze strony radnych, inicjatywy ze strony Wójta oraz znakomitego rozeznania w przepisach rachunkowych przez Skarbnika. Na zdjęciu: radny Marek Gajos, radny Grzegorz Ptak, skarbnik Teresa Kmera, radny Paweł Oczkowicz, przewodniczący komisji budżetu Jarosław Sudański i wójt Marek Szopa. Brakuje przewodniczącego RG Henryka Humy, który był nieobecny.

     W mijającym roku Gmina przeznaczyła na tzw. wydatki majątkowe 11,75 mln zł. I zgodnie z przyjętym przez radnych Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, te wydatki będą również pokaźne w latach kolejnych. W roku 2019 mają wynieść 9,36 mln zł i obejmować kontynuację zadania „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i społecznej Książa Wielkiego” (w tym dom seniora w Rzędowicach) za 4 mln zł, budowę świetlicy w Mianocicach (1,5 mln zł), modernizację SP w Książu Małym (1,45 mln zł), instalację ogniw fotowoltaicznych (0,83 mln zł), dotację dla starostwa na drogę Książ Wielki – Książ Mały – Moczydło (1,4 mln zł) oraz modernizację drogi dojazdowej do pól w Konaszówce (0,1 mln zł).

Komisja budżetu     Czy wszystkie wymienione i zaplanowane zadania uda się wykonać w przyszłym roku? Wójt Marek Szopa podzielił się wątpliwościami gdyż pierwsze przymiarki do projektu budżetu na rok 2019 pokazują, iż pomiędzy spodziewanymi dochodami – 27,3 mln zł, a zakładanymi wydatkami – 28,7 mln zł, występuje deficyt sięgający 1,4 mln zł. Jak wynikało z dyskusji, by budżet zbilansować konieczne będzie z jednej strony pozyskanie dodatkowych pieniędzy, a z drugiej ograniczenie wydatków inwestycyjnych. Na rozwiązanie tego problemu oraz przedłożenie projektu budżetu, w którym wydatki będą równe dochodom, Wójt i Skarbnik mają czas do połowy listopada.

Red.