GMINA KSIĄŻ WIELKI

Publikacja o Gminie Książ Wielki     W niedawno wydanym, liczącym blisko tysiąc stron informatorze: „Najlepsze samorządy w Polsce. 2018”, całe cztery strony poświęcono naszemu samorządowi. Na dwóch pierwszych (285-286) zamieszczono wywiad z wójtem Markiem Szopą zatytułowany: „Gmina zbudowana marzeniami”. Zdradził on w nim, że tuż po wybraniu go po raz pierwszy na wójta (15 lipca 1994 r.) „razem z zastępcą spisaliśmy marzenia co do rozwoju Gminy na najbliższe lata. I już w roku 1997 mogliśmy z tej listy wykreślić wszystkie punkty jako zrealizowane. Od tego czasu moje marzenia stawały się coraz śmielsze, przestałem się bać marzyć i tego samego uczyłem współpracowników. To udzielało się też większości naszych radnych oraz przewodniczącemu rady”.

Publikacja o Gminie Książ Wielki     Na pytanie, które sukcesy są najważniejsze? Marek Szopa stwierdził, iż „najważniejsze w rozwoju naszej Gminy jest zapewnienie odpowiednich warunków bytowych mieszkańcom. I tak się stało, bo mamy dobrą sieć dróg oraz niezawodne wodociągi i kanalizację (głównie oczyszczalnie przydomowe). Odpowiedni poziom usług zapewnia opieka zdrowotna, a wysoki poziom (potwierdzony ocenami) mają placówki oświatowe. Ta baza plus wolne, atrakcyjnie położone tereny pod budownictwo jednorodzinne oraz tereny inwestycyjne przy węźle „Książ” na trasie szybkiego ruchu S7 – stanowią solidną podstawę dla dalszego rozwoju. W sumie rezultaty pracy naszego samorządu w minionych 24 latach pozwalają na realizację kolejnych marzeń”.

Publikacja o Gminie Książ Wielki     Na następnych dwóch stronach (287-288) opisano pod wspólnym tytułem: „Książ Wielki. Perspektywy równie bogate jak historia” - położenie naszej Gminy, jej historię, zabytki i osiągnięcia. Kalendarium rozpoczyna się od roku 1120 gdy o naszej miejscowości zapisano pierwszą wzmiankę, a kończy na roku 2003 kiedy powstał Strażacki Klub Sportowy „Jastrzębiec”. Lata ostatnie przedstawiono krótko i konkretnie na przykładzie rosnącego budżetu Gminy. W roku 2016 wynosił on 15 mln zł, w roku 2017 – 20 mln zł, a ten planowany na rok 2018 sięga już 30 mln zł (w tym 11,75 mln zł to wydatki na inwestycje). Na koniec roku 2017 majątek naszej Gminy miał wartość 64 mln zł.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się