GMINA KSIĄŻ WIELKI

EcoDesign     Do programu PONE (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji) oferującego mieszkańcom dopłatę do wymiany kotłów węglowych centralnego ogrzewania, zgłosiło się w naszej Gminie prawie sto osób. Tymczasem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał nam dofinansowanie w niższej niż spodziewana wysokości 250 tys. zł. Co przy dodaniu funduszów Gminy (130 tys. zł) umożliwi refundację kosztów w zakładanej wysokości (do 70 proc.) tylko połowie zainteresowanych. Dlatego jeszcze w lipcu zjawi się u nich komisja by przeprowadzić weryfikację dokumentów i wybrać tych, którzy zakładane przez program warunki spełniają w najwyższym stopniu.

     Przypomnijmy, iż celem PONE jest wymiana pieca centralnego ogrzewania opalanego paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej na: 1) kocioł węglowy (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu!); 2) kocioł na biomasę (dotyczy kotłów bez możliwości montażu dodatkowego rusztu!); 3) kocioł gazowy (w przypadku instalacji butli, sama butla nie podlega dofinansowaniu); 4) kocioł olejowy; 5) ogrzewanie elektryczne. W przypadku instalacji kotłów na gaz, olej, biomasę lub węgiel, mają one spełniać wymagania Dyrektywy 2009/125/EC tzw. Ecodesign. Moc nowego pieca musi być mniejsza przynajmniej o 20 proc. od mocy starego źródła ciepła.

     Osoby zakwalifikowane do PONE będą zobowiązane do zakupu i montażu nowego kotła, a po wykonaniu inwestycji do przedłożenia dokumentów potwierdzających jej realizację (w postaci opłaconych faktur) oraz dokumentu potwierdzającego trwałą likwidację starego źródła ciepła (np. w postaci zaświadczenia ze złomowiska) – w terminie do połowy października. Dopiero na tej podstawie będzie możliwa wypłata mieszkańcowi dotacji jako zwrotu części wydatków poniesionych na modernizację kotłowni. Całość programu musi być rozliczona przez Urząd Gminy do 15 listopada br.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się