Rewitalizacja Książa Wielkiego     Rewitalizacja centrum Książa Wielkiego obejmująca gruntowną przebudowę Rynku wraz z przyległymi ulicami oraz założenie dużego, utwardzonego parkingu na wprost Banku Spółdzielczego, rozpocznie się w końcu lipca. Tak oświadczyli przedstawiciele firmy „Sławpol” z Krakowa, która wygrała przetarg na wykonanie tego zadania o wartości 3,75 mln zł. Na zdjęciu: wizja lokalna na Rynku w miejscu gdzie powstanie fontanna. Krakowskim inżynierom towarzyszy wójt Marek Szopa oraz inspektor nadzoru Mariusz Pobocha.

Rewitalizacja Książa Wielkiego     Całość zadania ma być zrealizowana do końca listopada tego roku. W pierwszym etapie krakowska firma utworzy zaplecze techniczne na obecnym parkingu przy Banku Spółdzielczym i zacznie budować najpierw nowy parking z tyłu. Tam gdzie dzisiaj rosną wysokie chwasty, wśród których (na fotografii obok) stoi Wójt Gminy.

Rewitalizacja Książa Wielkiego     Powierzchnia nowego parkingu będzie na tyle duża, że wymaga odprowadzenia wody deszczowej. Dlatego projekt budowlany przewiduje ułożenie ciągu kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Murarskiej, która przy tej okazji zostanie zmodernizowana otrzymując w dolnej części (na zdjęciu) oporowe murki. W rogu parkingu powstanie publiczna toaleta, a na jego brzeg od strony ulicy Śniadeckiego zostanie przeniesiony pomnik stojący obecnie na Rynku po drugiej stronie drogi krajowej E7.

Red.