GMINA KSIĄŻ WIELKI

Zebranie założycielskie "Młodych Duchem"     Regina Sławczyńska, Helena Sroka i Maria Pawłowska (na zdjęciu kolejno od prawej) są założycielkami Stowarzyszenia Klub Seniora „Młodzi Duchem”, które postanowiono powołać w Książu Wielkim na spotkaniu zwołanym w miniony poniedziałek. Przyjęty na nim statut określa, że Stowarzyszenie „jest niezależne politycznie i wyznaniowo”, a jego główny cel stanowi „edukacja i poprawienie kondycji psychofizycznej Seniorów” poprzez „rozwijanie różnorodnych form życia kulturalno-oświatowego, towarzyskiego i wypoczynku ludzi starszych”.

Zebranie założycielskie "Młodych Duchem"     Na zebranie założycielskie przybyły do remizy w Książu Wielkim 24 osoby, głównie panie mieszkające na terenie całej Gminy. Bo też „Klub Seniora” ma być stowarzyszeniem otwartym, do którego mogą należeć wszyscy chętni (narodowości polskiej i cudzoziemcy), byle tylko mieli skończone 60 lat i złożyli pisemną deklarację, w której zobowiążą się do przestrzegania statutu oraz do opłacania składek w wysokości 60 zł rocznie.

Zebranie założycielskie "Młodych Duchem"     Jak poinformował uczestniczący w pierwszej części spotkania wójt Marek Szopa, to nowe Stowarzyszenie, obejmujące swoim działaniem wszystkie nasze sołectwa, będzie dobrym partnerem dla Gminy w prowadzeniu Domu Dziennego Pobytu „Senior+”, który ma powstać w Rzędowicach. Jego przyszła działalność jest w wielu punktach zbieżna z zapisami statutu „Młodych Duchem”. Chodzi między innymi o organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, zabaw, szkoleń, wykładów oraz imprez kulturalnych i sportowych.

     Trójka upoważnionych przez uczestników zebrania członków założycieli Stowarzyszenia rozpocznie teraz procedurę jego sądowej rejestracji. Wymaga ona powołania pięcioosobowego zarządu. W przeprowadzonym głosowaniu na prezesa Klubu Seniora „Młodzi Duchem” wybrano Helenę Srokę. Jej zastępczynią została Krystyna Persona, sekretarzem – Regina Sławczyńska, skarbnikiem – Krystyna Łącka, a członkiem zarządu – Adam Kamiński.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się