GMINA KSIĄŻ WIELKI

Uczniowie SP w Antolce na sesji Rady Gminy     Zanim przystąpiono do przegłosowania kolejno aż jedenastu projektów uchwał, co przewidywał porządek obrad ostatniej sesji Rady Gminy (26 października), uczniowie Szkoły Podstawowej w Antolce przypomnieli radnym i sołtysom o obowiązku noszenia elementów odblaskowych. Młodzież wyśpiewała i wyrecytowała, że obowiązek ten obejmuje wszystkich pieszych, czyli także dorosłych, poruszających się po zmierzchu na drogach poza obszarem zabudowanym. I ostrzegli, że za nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Tak nastąpiło płynne przejście od elementów odblaskowych do kwestii finansowych, bo tego dotyczyła większość podjętych później uchwał.

Uczniowie rozdają maskotkiUlotka i maskotki przygotowane przez ucznów z SP w Antolce     Uczniowie rozdali jeszcze ulotki oraz wykonane przez siebie odblaskowe maskotki i radni przystąpili do pracy. Tak sprawnie, że przyjęli jedenaście uchwał (wszystkie) jednogłośnie, bo też nie budziły one u nikogo kontrowersji, a co więcej przedyskutowano je wcześniej na komisjach problemowych. Przede wszystkim zatwierdzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, rezerwując fundusze na projekt przebudowy synagogi na bibliotekę i na wkład Gminy w budowę drogi powiatowej z Książa Wielkiego do Książa Małego i dalej do Moczydła. Dokonano także korekt w tegorocznym budżecie kierując 76 tys. zł na budowę drogi w Małoszowie (do przysiółka Letnoga), 27 tys. zł na instalację oświetlenia stadionu SKS „Jastrzębiec”, 20 tys. zł na zakup autoklawu dla naszej Przychodni oraz 32 tys. zł na bieżące naprawy wodociągów w: Antolce, Boczkowicach, Małoszowie, Książu Wielkim i Zaryszynie.

     Postanowiono, iż od przyszłego roku wzrosną nieznacznie opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Obecnie płaciliśmy miesięcznie 7 zł (gospodarstwo jednoosobowe), 14 zł (dwuosobowe), 21 zł (trzyosobowe), 24 zł (czteroosobowe) i 30 zł (pięcioosobowe i powyżej). Od stycznia zapłacimy odpowiednio: 8 zł, 16 zł, 24 zł, 28 zł i 35 zł. Te stawki mają obowiązywać przez trzy kolejne lata, gdyż na taki okres Gmina podpisała umowę z wyłonioną w przetargu firmą zajmującą się zagospodarowaniem naszych odpadów. Cena jej usług wzrosła, czego konsekwencją są wprowadzone podwyżki. Ustalono również wysokość stawek za serwisowanie oczyszczalni przydomowych przez Gminę, kiedy już zostaną przekazane na własność mieszkańcom. Jeśli ktoś będzie chciał z serwisowania korzystać (obejmie ono czyszczenie oraz ewentualne naprawy wraz z wymianą części), zapłaci 2 zł (brutto 2,16 zł) od osoby za miesiąc. Jeśli takiej umowy się nie podpisze, to zamówienie w UG jednorazowej usługi przeglądu oczyszczalni będzie kosztowało 150 zł. Plus koszty części w razie konieczności ich wymiany.

Sołtysi na sesji Rady GminySołtysi na sesji Rady Gminy     Jako ostatnią przyjęto uchwałę regulującą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Szczególnie zainteresowali się nią sołtysi (na zdjęciach). Otóż wniosek o przeprowadzenie konsultacji w całej Gminie albo lokalnie we wskazanym sołectwie, może złożyć nie tylko Wójt lub radni (minimum ośmioro), lecz również mieszkańcy pod warunkiem, iż wniosek poprze przynajmniej 50 osób. W najbliższym czasie takie konsultacje mają dotyczyć zamiaru ograniczenia częstotliwości kursowania autobusów na linii Miechów – Rzędowice – Kozłów.

Wiesław Oczkowicz     W emocjonalnym wystąpieniu pożegnał się z władzami Gminy odchodzący na emeryturę dyrektor Banku Spółdzielczego w Książu Wielkim – Wiesław Oczkowicz. Jak stwierdził, odchodzi z satysfakcją, gdyż przez 30 lat pracy na tym stanowisku nigdy do żadnego kredytobiorcy, który miał problemy ze spłatą zobowiązań, nie wysłał komornika. – Załatwiałem te sprawy sam, bo dla mnie najważniejszy był klient, mieszkaniec mojej albo sąsiedniej gminy. Podobnie jak sam przyznawałem kredyty nawet do 220 tys. zł, kierując się wzajemnym zaufaniem. Teraz gdy pracowników banku zastępują w coraz większym stopniu komputery lub decydenci w centrali, osobiste kontakty już nie mają znaczenia.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się