GMINA KSIĄŻ WIELKI

Posiedzenie komisji rewizyjnej     Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie właśnie podjęła uchwałę w sprawie wykonania budżetu Gminy Książ Wielki za I półrocze 2017. Jak stwierdzono, przedłożoną przez Wójta informację na ten temat „opiniuje się pozytywnie”, gdyż nie budzi ona zastrzeżeń ani wątpliwości w zakresie prawidłowego odwzorowania procesów finansowych. Zdanie to podzielili również członkowie komisji rewizyjnej. Na zdjęciu: radny Zygmunt Szostak, radny Marek Gajos, skarbnik Teresa Kmera, radna Małgorzata Rosół, przewodniczący KR Paweł Oczkowicz i wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jagoda Spicha.

     W pierwszym półroczu szczególnie dobrze przebiegła realizacja dochodów. Na planowane w skali 2017 roku 20,9 mln zł, do budżetu Gminy wpłynęło do końca czerwca – 10,6 mln zł co stanowi 50,6 proc. Z kolei na planowane 21,6 mln zł wydatków, wykonano 9,46 mln zł (43,7 proc.), co wynikało z zaaprobowanego przez radnych przesunięcia terminu realizacji części inwestycji, w tym drogowych na czas po żniwach.

Red.

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Dalsze informacje Zgadzam się Nie zgadzam się