GMINA KSIĄŻ WIELKI

Komisja Rewizyjna - głosowanie nad absolutorium dla Wójta     Komisja Rewizyjna Rady Gminy Książ Wielki, po rozpatrzeniu sprawozdań finansowych, sprawozdań z wykonania zadań oraz informacji o stanie mienia komunalnego - jednogłośnie przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi Markowi Szopie z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Wniosek ten zostanie teraz poddany pod głosowanie na sesji Rady. Na zdjęciu moment głosowania podczas posiedzenia komisji (10 maja) w składzie: Zygmunt Szostak, Małgorzata Rosół, Marek Gajos, (przewodniczący Rady Henryk Huma nie głosuje gdyż nie jest członkiem KR), Paweł Oczkowicz (przewodniczący KR), Jagoda Spicha (wiceprzewodnicząca Rady).

      Jak podkreślono w uzasadnieniu wniosku, uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2016 przewidywał uzyskanie dochodów w wysokości 20,56 mln zł. Uzyskano 20,48 mln zł, co stanowi 99,59 proc. planu; w tym dochody majątkowe (1,02 mln zł) wyniosły 99,99 proc. Wydatki (19,77 mln zł) zrealizowano w 98,3 proc., a na koniec minionego roku budżet Gminy zamknięto nadwyżką w kwocie 714 tys. zł.
     Wcześniej sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zaopiniowała pozytywnie Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie, nie wnosząc żadnych uwag.

Red.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem