GMINA KSIĄŻ WIELKI

Posiedzenie komisji oświaty Rady Gminy     Wójt Marek Szopa przekazał dyrektorom gminnych placówek oświatowych wytyczne do sporządzenia tzw. arkuszy organizacyjnych, czyli dokumentów opisujących zasady funkcjonowania szkół samorządowych od 1 września 2017 roku. Zmiany będą duże, gdyż wymusza je wprowadzona reforma edukacji. I tak, ośmioklasowa SP w Antolce będzie sobie musiała poradzić z nauką na dwie zmiany, a ośmioklasowa SP w Książu Małym z nauką w klasach łączonych. Natomiast SP w Książu Wielkim uwzględnić postulat utworzenia klas sportowych.

     Najtrudniejsze zadanie stoi przed dyrektorem wygaszanego Gimnazjum, Jackiem Kobyłką. Bo skoro ubędzie tam gimnazjalistów z powodu wstrzymania naboru uczniów, trzeba pomóc zwalnianym nauczycielom w znalezieniu pracy. Arkusze organizacyjne muszą być gotowe i zaopiniowane przez związki zawodowe do 21 kwietnia. Tydzień później Wójt ma je przekazać do zaopiniowania Kuratorowi Oświaty. Gdy wrócą do niego najpóźniej w końcu maja, to właśnie Marek Szopa podejmie ostateczną decyzję co do zasad funkcjonowania danej szkoły.

     Oczywiście ta decyzja będzie wspólna: Wójta i Rady Gminy, bo musi być zgodna z jej uchwałą intencyjną. I nie stanie się inaczej, gdyż wszelkie sprawy dotyczące szkół samorządowych są omawiane na komisji oświaty, której przewodniczy radny Marek Płonczyński, i która właśnie omawiała te sprawy na ostatnim posiedzeniu, w piątek, 10 marca (zdjęcie).

Red.

 

 

Informujemy, że ta strona stosuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Kliknij „Zgadzam się”, aby ta informacja nie pojawiała się ponownie. Kliknij „Więcej informacji”, aby zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Więcej informacji Zgadzam się Nie zgadzam się