GMINA KSIĄŻ WIELKI

Zmiany w zasadach wycinki drzew     Zmienione od 1 stycznia przepisy ustawy o ochronie przyrody, znacznie upraszczają oraz traktują łagodniej sprawę wycinki drzew i krzewów. Otóż jeśli zamierza je usunąć właściciel gruntu (osoba fizyczna) na cele „niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej”, nie musi już nikogo o to pytać, czyli także nie ma obowiązku składania odpowiedniego wniosku do Wójta Gminy.

     Jak wyjaśnia Ewa Kawiorska, kierownik referatu infrastruktury w naszym UG, uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów jest wymagane jedynie w przypadku wycinki na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i jeśli obwód pnia drzew mierzony na wysokości 130 cm przekroczy 100 cm dla topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, natomiast dla pozostałych gatunków drzew gdy ten obwód przekroczy 50 cm.
     Obecnie opłatę za usunięcie drzewa ustala się mnożąc liczbę cm obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm przez stawkę. W przypadku krzewów, stawkę mnoży się przez liczbę metrów kwadratowych zajętej przez nie powierzchni gruntu. Stawki, które nie mogą przekraczać 500 zł (dla drzew) i 200 zł (dla krzewów), ustali Rada Gminy w drodze uchwały, określając ich wysokość jednolicie dla wszystkich drzew lub krzewów, albo różnicując je ze względu na rodzaj lub gatunek oraz obwód pnia.
     Z uzasadnienia do zmian w ustawie o ochronie przyrody wynika, że ich celem jest „zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, uproszczenie regulacji dotyczącej wycinki, oraz wyposażenie jednostek samorządu w kompetencje do dostosowywania poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb”.

R&I

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem